Test & Analyser

Jeg kan tilbyde 2 typer af tests:

  1. Submaxtest til beregning af VOmax
  2. Løbestilsanalyse til brug for indsatsområder, løbeteknik etc.

 

Submaxtesten sigter på at bestemme din VOmax for at bestemme din nuværende form. Testen sigter også på bedre at kunne fastsætte dine pulszoner mere nøjagtigt for at optimere dit træningsudbytte. Testen laves på cykel og ud fra sammenhængen mellem puls og watt og en række tabelværdier kan din maksimale iltoptagelse beregnes. Det skal nævnes, at denne metode ikke er lige så præcis som en direkte måling, men at den giver en fornuftig vurdering af VOmax. Optimalt set bør testen laves 2 gange, før og efter et træningsforløb, for også at vurdere dit udbytte af træningen.

Testen tager 1 time og koster 450 kr.

 

Løbestilsanalyse er en udvidet test, som tilbydes i Kaiser Sport. Sigtet med denne test er at analysere din løbestil, hvilke indsatsområder er nødvendige, for du kan blive en bedre løber. Testen giver forskellige vinkler af dit løb og munder ud i en række specifikke øvelser, som du kan bruge til at forebygge løbeskader, der har tilbagevendende karakter hos dig.

Testen tager ca. 120 min. og udføres af Kaiser Sport. Den koster 850 kr.